Декларация за съгласие с ОРЗД

Уважаеми/а г-н/г-жо,

На 25 май 2018 г. влиза в сила Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) в целия Европейски съюз. Следователно това важи и за нас като администратор на лични данни и за вас като потребител на услуги. 

Политиката ни за поверителност, както и въвеждането на ОРЗД на 25.05.2018г. изискват от нас, за да продължим да Ви предоставяме услуги и след тази дата, да получим конкретни разрешения от Вас, чрез Вашето съгласие да обработваме личните ви данни.

Това означава, че ако не получим съгласието Ви да обработваме данните Ви, съгласно нашите Политика за поверителност и Вътрешни правила за обработка, съхранение, предоставяне и защита на личните данни, както и Вашето съгласие да обработваме Вашите лични данни и съгласието Ви да споделяме данните Ви с наши клиенти и трети лица, във връзка със съответната услуга, която ви предоставяме (ще се споделят само когато е необходимо, за да Ви бъдат предоставени услуги), няма да можем да Ви предоставяме услугите на „Детенце“ ЕООД.

С получаването на Вашето съгласие ние и Вие ще сме готови за въвеждането на ОРЗД.

Моля, кликнете на линка по-долу, за да предоставите или да откажете да предоставите Вашето съгласие за обработване на лични данни:

В случай на отказ от Ваша страна, за съжаление няма да можем да ви предоставим услугите на „Детенце“ ЕООД.